sobota, 19 september 2015 10:27

Svedectvo: Odprevadila kňaza do večnosti

Ponúkame pekné svedectvo z tohtoročnej 40-dňovej reťaze pôstu a modlitieb za kňazov. Poslala nám ho Magdaléna, ktorá odprevadila o. Karola Chválu do večnosti. Stojí za to si ho prečítať:

Dlho predtým než sa začala modlitbová reťaz za kňazov, vlastne hneď v prvej chvíli, ako som sa dozvedela,...

Zverejnené v Svedectvá

Po skončení 40 dňovej reťaze pôstu a modlitieb za kňazov prišlo na adresu spoločenstva niekoľko pekných svedectiev. Ponúkame na povzbudenie jedno z nich od pána Jána Halčáka:

Pochválený buď Ježiš Kristus.

Zverejnené v Svedectvá

Spoločenstvo Modlitby za kňazov sa s don Ľubošom Stebnickým SDB stretlo na kurze Objav Krista, ktorý organizovali naši priatelia z Trnávky na konci roku 2012. Pri tomto kurze sme aj my mohli byť nápomocní.

Ponúkame svedectvo tohto kňaza saleziána:

Zverejnené v Svedectvá
piatok, 21 september 2012 10:36

Z archívu: Spomienka na o. Augustína Dršku