2% z dane

Vďaka nášmu dobrému Bohu a s Jeho pomocou každoročne organizujeme 12 otvorených stretnutí so zaujímavými hosťami, tiež niekoľko evanjelizačných kurzov Objav Krista. Chodíme slúžiť na rôzne stretnutia po Slovensku modlitbami, prednáškami, alebo vedením chvál s našou kapelou. Vybudovali sme webový informačný portál, na ktorom sa snažíme zhromažďovať všetky informácie týkajúce sa kňazstva. Tu je tiež možnosť predkladať modlitbové úmysly, za ktoré sa potom modlíme, ale modlia sa aj ďalší návštevníci nášho webu.

Za všetkými týmito aktivitami sú dve poslania:

- Jedným je šírenie úcty ku kňazstvu, zasvätenému životu, modlenie sa za našich duchovných otcov, ale aj praktická pomoc pre nich.

- tým druhým poslaním je ohlasovanie radostnej zvesti, teda evanjelizácia.

 

Ak sa ti tieto naše aktivity páčia môžeš nás podporiť napríklad aj svojimi 2% z dane.

 

Ako na to?

Celý postup je veľmi dobre popísaný aj so všetkými potrebnými tlačivami na tejto lokalite: http://rozhodni.sk/poukazatel/

 

Naše kontaktné údaje

Obchodný názov: MZK
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Štefanov 265, Štefanov, 906 45

IČO: 37834568
DIČ: 2021635044