Kto sme

V regióne okolo národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie sme sa viacerí chlapi stretávali v spoločenstve Modlitby otcov. Z tejto partie sme niekoľkí prijali ponuku súčasného vedúceho spoločenstva Samuela Brečku a kapelníka Tomáša Kudolániho nasledovať Božiu vôľu v úplne novom spoločenstve. To pozvanie smerovalo k modlitbe za kňazov, rehoľníkov a nové duchovné povolania. Definitívne rozhodnutie padlo na konci roku 2008. Začali sme sa aj s našimi rodinami stretávať raz za dva týždne na modlitbách. Postupne do tohto, nazvime ho pracovne, „malého spoločenstva“ pribudli ďalšie dve rodiny. V súčasnosti je nás v „malom spoločenstve“, ktoré plní predovšetkým úlohu modlitebníkov, 12 dospelých (plus deti). Nie dlho po vzniku spoločenstva nás potešilo a potvrdilo správnosť cesty ktorou sme sa vybrali, rozhodnutie Sv. Otca Benedikta XVI., ktorý vyhlásil, že od 19. júna 2009 do 19. júna 2010 sa uskutoční osobitný Rok kňazov.

Po krátkom čase spoločenstvo nadobudlo ešte inú podobu. Na konci roku 2009 vzniklo širšie spoločenstvo MZK, ktoré sa od 12.12.2009 začalo stretávať na spoločných stretnutiach raz do mesiaca v Šaštíne v komplexe baziliky Sedembolestnej Panny Márie. Aj toto spoločenstvo sa modlí za kňazov, ale jeho cieľom je aj evanjelizácia. Stretnutia sú otvorené pre každého. Viac o stretnutiach v Šaštíne ....

Ako jeden z dobrých prostriedkov pre šírenie nášho poslania sme využili internet. Patrón nášho spoločenstva je arský farár sv. Ján Mária Vianney a preto sme spustenie webovej stránky www.mzk.sk naplánovali práve na 150. výročie jeho úmrtia - teda 4.8.2009. Na tejto našej stránke sú zverejňované modlitbové úmysly za kňazov, rehoľníkov a za nové duchovné povolania. Ľudia, ktorí začali postupne navštevovať túto stránku vytvorili ešte širšie spoločenstvo - akési virtuálne spoločenstvo - zjednocujúce sa v modlitbe za konkrétne úmysly za kňazov. Zo štatistík webovej stránky sme sa dozvedeli, že ju navštevujú aj ľudia z Českej republiky, z Talianska, Rakúska a z ďalších kútoch sveta.