Svätý Otec František nás opakovane prosí, aby sme sa za neho modlili. Naše modlitby veľmi potrebuje a nielen on. Potrebujú ich aj mnohí chorí, či starí kňazi, duše zomrelých kňazov... napríklad otca biskupa Dominika Hrušovského, či francúzskeho kňaza Jacquesa Hamela. Ale aj kňazi unavení a zranení. Kňazi misionári, alebo chlapci ktorých nebeský Otec volá do kňazstva, aby mali odvahu urobiť rozhodnutie a nasledovať Ho. Modlitbu a našu duchovnú podporu potrebujú aj mnohí ďalší kňazi.

Preto vás priatelia opäť po roku pozývame zapojiť sa do 40-dňovej reťaze pôstu a modlitieb za kňazov, ktorá začína na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, teda 15. septembra. Tiež pozývame aj na Púť za kňazov, ktorá bude v sobotu 8. októbra 2016 v Národnej bazilike v Šaštíne.

Program púte a ďalšie informácie o týchto dvoch akciách nájdete na www.postaputzaknazov.sk

Hnutie Modlitby za kňazov pozýva aj v tohtoročnom advente ku konaniu dobrých skutkov. Práve začíname Rok milosrdenstva a v rámci neho chceme byť so svojimi otvorenými srdcami nablízku aj kňazom. Tak ako aj v minulých rokoch, aj tento advent pozývame veriacich vykonať konkrétny skutok lásky voči starým a chorým kňazom. Voči tým, ktorí už sú na dôchodku, resp. mimo pastorácie a môžu sa cítiť opustení, ale aj tým, ktorí trpia pod ťarchou choroby. Navrhujeme týchto kňazov povzbudiť napríklad návštevou v domovoch pre starých a chorých kňazov, v rodičovských domoch, na farách, alebo kdekoľvek kde v súčasnosti bývajú. Odporúčame túto návštevu vykonať po dohode a konzultácii o vhodnosti takejto návštevy s opatrovateľom chorého, resp. starého kňaza, alebo s miestnym správcom farnosti.

Ponúkame pekné svedectvo z tohtoročnej 40-dňovej reťaze pôstu a modlitieb za kňazov. Poslala nám ho Magdaléna, ktorá odprevadila o. Karola Chválu do večnosti. Stojí za to si ho prečítať:

Dlho predtým než sa začala modlitbová reťaz za kňazov, vlastne hneď v prvej chvíli, ako som sa dozvedela,...

O 40-dňovej reťazi pôstu a modlitieb za kňazov a tiež o Púti za kňazov informujú viaceré slovenské katolícke médiá. Napríklad: Katolícke novinyTK KBS, Slovo medzi nami, a v obsiahlom rozhovore s vedúcim spoločenstva MZK aj web Cesta+.

Súčasťou programu Národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii bude v piatok 11. septembra opäť aj čas obetovaný za kňazov. Na pozvanie spoločenstva Modlitby za kňazov príde do Šaštína vicepostulátor procesu blahorečenia dona Titusa Zemana, v Ríme pôsobiaci, don Jozef Slivoň.

V súvislosti s Pôstom a Púťou za kňazov sme vytvorili web www.postaputzaknazov.sk. Tu sa dajú nájsť potrebné informácie. Dá sa na ňu prekliknúť priamo aj z tejto stránky.