Ponúkame pekné svedectvo z tohtoročnej 40-dňovej reťaze pôstu a modlitieb za kňazov. Poslala nám ho Magdaléna, ktorá odprevadila o. Karola Chválu do večnosti. Stojí za to si ho prečítať:

Dlho predtým než sa začala modlitbová reťaz za kňazov, vlastne hneď v prvej chvíli, ako som sa dozvedela,...

Po skončení 40 dňovej reťaze pôstu a modlitieb za kňazov prišlo na adresu spoločenstva niekoľko pekných svedectiev. Ponúkame na povzbudenie jedno z nich od pána Jána Halčáka:

Pochválený buď Ježiš Kristus.

V tomto čase, krátko pred Národným pochodom za život v Košiciach, sa jeden druhého zvedavo pýtame: Ideš aj ty na Pochod? A prečo? Je to tak dôležité merať tú dlhú cestu do Košíc z druhého konca Slovenska? Keď som na Národnej púti k Sedembolestnej Panne Márii počul hovoriť vladyku Vasiľa, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme o svojej chorej mamine, ktorá napriek tlakom okolia dala nášmu arcibiskupovi život, povedal som si, že je to podobný príbeh tomu môjmu. Ponúkam ho pre povzbudenie. Ak sa to podarí a pocestuješ do Košíc, splní svoj účel.

Pravdivý príbeh o troch stretnutiach s tromi kňazmi na jednej ceste a o tom, čo mi dali.


Pred časom som musel ísť služobne do Košíc na súd. Keďže súdne pojednávanie bolo v pondelok ráno, musel som cestovať už v nedeľu. Poprosil som manželku, aby išla so mnou a takto spojili príjemné s užitočným. Zobrali sme so sebou i jedno z našich detí, syna Tomáša a už v nedeľu doobeda sme vyrazili na cestu.

Spoločenstvo Modlitby za kňazov sa s don Ľubošom Stebnickým SDB stretlo na kurze Objav Krista, ktorý organizovali naši priatelia z Trnávky na konci roku 2012. Pri tomto kurze sme aj my mohli byť nápomocní.

Ponúkame svedectvo tohto kňaza saleziána: