Štrnásteho júna sme opäť po roku privítali medzi nami Katku Lachmanovú. Tentoraz hovorila o typických prekážkach k odpusteniu. Ponúkame vám záznam z jej prednášky:

Na septembrovej celodiecéznej kňazskej rekolekcii 26.9. 2012 v Banskej Bystrici Badíne sa  stretli kňazi diecézy, aby spolu okrem iného hovorili aj o prípravách na Rok viery. Vo veľkej aule seminára vystúpil kňaz Dominik Markoš s prednáškou Viera v živote človeka, v ktorej pozval spolubratov obrazne zmapovať svoje farnosti ako prostredie, ktoré môže byť školou napredovania vo viere.

 

  Prednáška Kateřiny Lachmanovej - Otv. stretnutie MZK 8.6.2012.

  

Prednáška z Otvoreného stretnutia spoločenstva Modlitby za kňazov v Šaštíne 11. mája 2012. 

   

Prednáška z Otvoreného stretnutia spoločenstva Modlitby za kňazov v Šaštíne 9. marca 2012.

V sobotu sme ako hosťa našich pravidelných chválových stretnutí v Šaštíne mali rehoľnú sestru Elišku Bielkovú spolu s ľuďmi, ktorí ju sprevádzali v speve a hudbe. Prinášame vám Eliškine slová, ktoré nám povedala v súvislosti s modlitbou chvál

Modlitbovo chválové stretnutie Šaštín 20.02.2010. Prednášajúci Roman Kňažko.