Tento týždeň je pozvaním pre nás všetkých vnímať krásu a dar svojho povolania, ako aj cítiť zodpovednosť za nové duchovné povolania. Vo svetle Božieho slova budeme vnímať povolanie apoštola Petra a konfrontovať tak cestu svojho povolania a poslania. Nasledovné impulzy na osobnú modlitbu alebo spoločnú modlitbu, či adoráciu  sú inšpirované knihou kňaza Jaroslava Bartu: Povolanie Petra a moje povolanie.

V tomto roku bude týždeň modlitieb za duchovné povolania v dňoch: 23.-29.apríla 2012.

Tento týždeň je pozvaním pre nás všetkých vnímať krásu a dar svojho povolania, ako aj cítiť zodpovednosť za nové duchovné povolania.

Pozývame Ťa, aby si sa aj Ty duchovne zapojil do tejto akcie.

Pane Ježišu,

ty si chcel dať Cirkvi vo svätom Jánovi Márii Vianneyovi živý obraz teba a zosobnenie tvojej pastierskej lásky.

Pomôž nám, aby sme v jeho spoločnosti a vedení jeho príkladom dobre prežili tento Rok kňazov.