Hnutie Modlitby za kňazov pozýva aj v tohtoročnom advente ku konaniu dobrých skutkov. Práve začíname Rok milosrdenstva a v rámci neho chceme byť so svojimi otvorenými srdcami nablízku aj kňazom. Tak ako aj v minulých rokoch, aj tento advent pozývame veriacich vykonať konkrétny skutok lásky voči starým a chorým kňazom. Voči tým, ktorí už sú na dôchodku, resp. mimo pastorácie a môžu sa cítiť opustení, ale aj tým, ktorí trpia pod ťarchou choroby. Navrhujeme týchto kňazov povzbudiť napríklad návštevou v domovoch pre starých a chorých kňazov, v rodičovských domoch, na farách, alebo kdekoľvek kde v súčasnosti bývajú. Odporúčame túto návštevu vykonať po dohode a konzultácii o vhodnosti takejto návštevy s opatrovateľom chorého, resp. starého kňaza, alebo s miestnym správcom farnosti.

Ponúkame pekné svedectvo z tohtoročnej 40-dňovej reťaze pôstu a modlitieb za kňazov. Poslala nám ho Magdaléna, ktorá odprevadila o. Karola Chválu do večnosti. Stojí za to si ho prečítať:

Dlho predtým než sa začala modlitbová reťaz za kňazov, vlastne hneď v prvej chvíli, ako som sa dozvedela,...

O 40-dňovej reťazi pôstu a modlitieb za kňazov a tiež o Púti za kňazov informujú viaceré slovenské katolícke médiá. Napríklad: Katolícke novinyTK KBS, Slovo medzi nami, a v obsiahlom rozhovore s vedúcim spoločenstva MZK aj web Cesta+.

V súvislosti s Pôstom a Púťou za kňazov sme vytvorili web www.postaputzaknazov.sk. Tu sa dajú nájsť potrebné informácie. Dá sa na ňu prekliknúť priamo aj z tejto stránky.

Ponúkame prednášku Sama Brečku - Kňazstvo očami sv. J.M.Vianneya, ktorá zaznela 13.3.2015 na Otvorenom stretnutí MZK 13.3.2015 v Šaštíne.

Záznam z Otvoreného stretnutia spoločenstva Modlitby za kňazov 9. januára v Šaštíne. Eduard Heger zo Spoločenstva pri Dóme sv. Martina hovorí na tému - Sebadisciplína.