utorok, 10 november 2009 00:02

Po kurze Rut

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V dňoch 23.-25.10.2009 zorganizovalo naše spoločenstvo Modlitby za kňazov biblický kurz Rút, ktorý sa konal v rekreačnom zariadení Piesočná pri obci Moravský Sv. Ján. Tento typ kurzu je určený pre manželov a jeho cieľom je obnoviť a utvrdiť manželskú lásku, pochopiť Boží plán s mužom a ženou, prijať a vychovávať deti vo svetle Božieho slova.

Pre ohlasovanie Božích právd a službu na Záhorí si Boh vyvolil tri manželské páry vedené gréckokatolíckym kňazom otcom Jozefom. Sme vďační Bohu za týchto ľudí, ktorí prijali naše pozvanie. Ďakujeme za ich ochotu obetovať svoj čas pre manželov.

Podnetom pre zorganizovanie kurzu Rút, boli naše viaceré túžby. Jednou z nich bola túžba ponúknuť obnovu manželským párom z regiónu Záhorie, lebo v tejto oblasti sa kurz Rút ešte nikdy nekonal. Vďaka Tomášovi sme si v spoločenstve túto myšlienku všetci rýchlo osvojili. A vedeli sme čo ponúkame. Dva zo štyroch manželských párov, ktoré tvoria naše spoločenstvo sa tohto kurzu zúčastnili už v minulosti. Každého z nás sa Boh dotýkal špecifickým spôsobom. Dali sme mu zelenú do viacerých oblastí nášho manželstva, do ktorých sme Ho dovtedy nevpúšťali. Otvorili sme sa pre Jeho pôsobenie v našich životoch, čo znamenalo pozitívne zmeny vo vzťahoch, jednotu, radosť a pokoj v našich rodinách.

Preto sme boli vo veľkom očakávaní. Zvedaví, aký bude záujem najmä u našich priateľov Záhorákov. Každý zo spoločenstva oslovil viacerých manželov, ale snáď najväčšiu robotu v šírení tejto ponuky urobil nám blízky kňaz o. Peter. Kurzu sa napokon zúčastnilo 30 párov. Z toho približne polovicu tvorili domáce páry zo Záhoria. Takže jedna časť túžby sa naplnila. Ďalšia sa týkala otvorenosti pre Božie pôsobenie. Aj tu sa očakávania naplnili. V závere kurzu bolo zjavne vidieť, že Boh konal v srdciach zúčastnených manželov. Nechýbal úsmev, radosť, ale aj slzy. Medzi manželmi boli aj takí, ktorí kurz pokladali za poslednú šancu spraviť niečo pre vzájomný vzťah. Niektorí po dlhých rokoch života dokázali svojmu partnerovi povedať: Prepáč, urobil, respektíve urobila som veľkú chybu. Ublížil, alebo ublížila som ti. Odpusť. Viacerí svedčili o tom, že urobili rázne rozhodnutie zmeniť svoj život v niektorej oblasti. Spokojní boli tiež tí, ktorí hľadali spôsob, ako žiť v súlade s Božou vôľou aj v oblasti sexuality. Dozvedali sa aj o Symptotermálnej, či Billingsovej metóde prirodzeného plánovania rodičovstva...

Myslím, že viac už prezrádzať netreba. Treba to zažiť! Ak bude záujem, naše spoločenstvo sa bude snažiť aj v budúcnosti pozvať slúžiaci tím aj s otcom Jozefom opäť na Záhorie.

Tiež ponúkame možnosť zorganizovať kurz Symptotermálnej metódy, o ktorej sa hovorilo na kurze. Samozrejme ak bude záujem. A nielen zo strany účastníkov kurzu Rút, ale pre kohokoľvek, kto chce urobiť niečo pre seba v tejto oblasti. Svoj záujem o takýto kurz nám môžete dať vedieť na emailovú adresu samuel (zavinač) mzk.sk, alebo tomas (zavinač) mzk.sk.

Čítať 4928 krát