utorok, 19 august 2014 19:28

Pôst a Púť za kňazov 2014

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)

Od 15. septembra do 24. októbra bude opäť po roku prebiehať 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. Dobrá skúsenosť z minulých rokov pobáda k pokračovaniu v tejto pôstnej akcii. Teší nás záujem pomáhať kňazom v pastorácii, aj osobnom živote, či inej Bohu milej službe, ale aj v rôznych problémoch, ktoré žijú - modlitbou, obetou, či akýmkoľvek skutkom lásky.

Tak, ako minulý rok aj tento bude pôst začínať na sviatok Sedembolestnej Panny Márie.

Sviatok našej patrónky je vhodným začiatkom takejto akcie. O to skôr, že tento rok bol biskupmi Slovenska vyhlásený za Rok Sedembolestnej Panny Márie. Ona môže byť tá, ktorá nás najlepšie povedie týmto časom. Ak jej to dovolíme.

Samotní kňazi si uvedomujú potrebu jej príhovoru. Druhý vatikánsky koncil kňazov vyzýva, aby hľadeli na Máriu ako na dokonalý vzor vlastného života, vzývali ju ako „Matku najvyššieho a večného Kňaza, Kráľovnú apoštolov, ochrankyňu ich kňazskej služby“.  Ako sa ďalej v dokumente z koncilu píše: „Nech si ju kňazi ctia a milujú, preukazujú jej synovsky oddanú nábožnú úctu“(porov. Presbyterorum, 18).

Spojme preto sily. Laici aj zasvätení. A zabojujme za lepšie vzťahy medzi nami, za svätejších kňazov, za lepšie Slovensko.

Vyvrcholením 40-dňovej reťaze pôstu a modlitieb za kňazov bude v sobotu 25. októbra v Národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne prvá celoslovenská Púť za kňazov. Bude to príležitosť zjednotiť pri našej patrónke srdcia tých, ktorí ich majú otvorené pre službu kňazom.

Viac na www.postaputzaknazov.sk

Čítať 9313 krát