Ponúkame prednášku Sama Brečku - Kňazstvo očami sv. J.M.Vianneya, ktorá zaznela 13.3.2015 na Otvorenom stretnutí MZK 13.3.2015 v Šaštíne.

Zverejnené v Audio

Dnes, piatok 13. marca, bude Otvorené stretnutie spoločenstva MZK v Národnej bazilike v Šaštíne. Po svätej omši, ktorá začína o 18:00 hodine bude v Zimnej kaplnke (pri sakristii) nasledovať adorácia za kňazov. Hrať a spievať bude kapela MZK band a o kňazstve očami svätého J.M.Vianneya bude hovoriť vedúci spoločenstva Samuel Brečka. Pozývame všetkých, ktorí si uvedomujú potrebu modliť sa za kňazov.

Zverejnené v Akcie
pondelok, 09 december 2013 11:16

rozhovor: Aj ty budeš mojím služobníkom

Už viackrát bol na našich stretnutiach spoločenstva. Vždy priniesol nadšenie a radosť z Boha, povzbudenie do Jeho nasledovania - otec Janko Buc.

V dnešný deň jeho narodenín (9.12.) mu chceme popriať všetko dobré - teda veľa Božieho požehnania, ochranu Sedembolestnej Panny Márie a pomoc sv. Jána Mária Vianneya.

Otec Janko, zostávaš v našich modlitbách :-)

Zverejnené v Články

V piatok 14. júna 2013 bola opäť po roku hosťom nášho Otvoreného stretnutia v šaštínskej bazilike Kateřina Lachmanová. Využili sme jej prítomnosť medzi nami a opýtali sa, prečo je podľa nej dobré a potrebné modliť sa za kňazov. 

 

Zverejnené v Videá

 Svätý Otec Benedikt XVI. zdôrazňuje tri aspekty kňazského života, ak má byť svedectvo kňaza účinné:

 

1. Priateľstvo s Kristom,

2. Úplné darovanie sa Bohu,

3. Život v spoločenstve.

Zverejnené v Články

Kňaz je druhý Kristus. Je to pravda? Je. Len sa na to treba správne pozrieť. Táto pravda je viditeľná zvlášť pri vysluhovaní sviatosti zmierenia a sviatosti Eucharistie. Pri vysluhovaní týchto sviatostí akoby sme sa ponárali do Trojjediného Boha a do veľkého tajomstva našej viery.

Zverejnené v Svedectvá

Tento týždeň je pozvaním pre nás všetkých vnímať krásu a dar svojho povolania, ako aj cítiť zodpovednosť za nové duchovné povolania. Vo svetle Božieho slova budeme vnímať povolanie apoštola Petra a konfrontovať tak cestu svojho povolania a poslania. Nasledovné impulzy na osobnú modlitbu alebo spoločnú modlitbu, či adoráciu  sú inšpirované knihou kňaza Jaroslava Bartu: Povolanie Petra a moje povolanie.

Zverejnené v Modlitby

V tomto roku bude týždeň modlitieb za duchovné povolania v dňoch: 23.-29.apríla 2012.

Tento týždeň je pozvaním pre nás všetkých vnímať krásu a dar svojho povolania, ako aj cítiť zodpovednosť za nové duchovné povolania.

Pozývame Ťa, aby si sa aj Ty duchovne zapojil do tejto akcie.

Zverejnené v Modlitby
nedeľa, 19 december 2010 16:20

Účasť na Kristovom kňazstve

Ježiš Veľkňaz

Ako kresťania alebo katolíci sa pozeráme na kňazstvo prevažne ako na službu niektorých mužov v Katolíckej cirkvi. Vedeli by sme zo skúsenosti zbežne popísať čo je úlohou novozákonných a s trochou biblického poznania možno aj starozákonných kňazov. Aký je však medzi nimi rozdiel?

Zverejnené v Médiá

Kňaz – ten, kto je oprávnený vykonávať posvätné náboženské obrady najmä ako prostredník medzi Bohom a človekom; katolícky, pravoslávny alebo anglikánsky duchovný, ktorý má nižšie postavenie než biskup a vyššie než diakon.

Zverejnené v Médiá
Strana 1 z 2