streda, 27 február 2013 18:11

Krásne slová na záver pontifikátu

Veriaci na Námestí sv. Petra sa dnes rozlúčili s pápežom Benediktom XVI.

Za účasti viac ako 150-tisícového zástupu pútnikov Benedikt XVI. predniesol svoj posledný príhovor počas generálnej audiencie v úrade Petrovho nástupcu.

Prinášame jej preklad:

Zverejnené v Články
streda, 13 február 2013 10:57

Ďakujeme Svätý Otec! - modlíme sa

Asi len málokoho neprekvapila správa o rezignácii Svätého Otca Benedikta XVI. Niektorých dokonca vystrašila. Boh Otec však nie je mimo týchto udalostí. Svätý Otec informoval o „opakovanom zvažovaní svojich dôvodov pred Bohom“. Až na základe týchto „konzultácií“ s Najvyšším sa rozhodol tak, ako sa rozhodol. Svätému Otcovi sme vďační za všetko, čo vo svojom úrade vykonal, za jeho náročnú službu. Prosíme našich modlitebníkov za kňazov o modlitbu za neho, za jeho zdravie a pokojnú starobu. Tiež za celú Cirkev a nového pápeža.

Zverejnené v Články
pondelok, 04 február 2013 07:57

Homília Benedikta XVI. venovaná zasväteným

Sviatok Obetovania Pána, ľudovo tiež nazývaný Hromnice, má tradične hlboký vzťah k zasvätenému, teda rehoľnému životu. Aj preto bl. Ján Pavol II. ustanovil tento liturgický sviatok za Svetový deň zasväteného života. Zástupy rehoľníkov a rehoľníčiek zaplnili v sobotu 2. februára Baziliku sv. Petra, aby si v prítomnosti Kristovho nástupcu pripomenuli svoje zasvätenie. Homíliu Benedikta XVI. prinášame v plnom znení.

Zverejnené v Články

13. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE BISKUPSKEJ SYNODY - 7. - 28. OKTÓBRA 2012

Posolstvo Božiemu ľudu

Bratia sestry,

„Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista” (Rim 1, 7). My biskupi z celého sveta, ktorí sme sa na pozvanie biskupa Ríma, pápeža Benedikta XVI. zišli, aby sme uvažovali o „novej evanjelizácii na odovzdávanie kresťanskej viery,“ sa vám všetkým chceme prihovoriť prv, ako sa vrátime do svojich partikulárnych cirkví, aby sme zamerali vašu pozornosť na službu evanjeliu a podporili vydávanie svedectva o ňom v rozličných situáciách, v ktorých sa dnes nachádzame.

Zverejnené v Články
štvrtok, 08 november 2012 11:34

List Benedikta XVI. predsedovi KBS


Ctený a drahý spolubrat v biskupskej službe,

veľmi som ocenil prejav hlbokého cirkevného spoločenstva, ktoré ste mi Vy, Vaša Excelencia, spolu s ostatnými členmi Biskupskej konferencie, láskavo prejavili po bolestnej záležitosti s J. Ex. Mons. Róbertom Bezákom C.Ss.R.

Zverejnené v Články
utorok, 09 október 2012 10:50

Začala synoda o novej evanjelizácii

Ahoj modlitebník za kňazov,
iste si aj ty postrehol, že včera 7. októbra 2012 začala aj našim spoločenstvom dlho očakávaná synoda o novej evanjelizácii. Potrvá do konca mesiaca. Stojí za to sledovať a čítať články, ktoré pri tejto príležitosti vychádzajú a dokumenty, ktoré z nej vzídu.

Zverejnené v Články
piatok, 21 september 2012 09:21

Mons. Jozef Haľko na stretnutí so Sv. Otcom

Benedikt XVI.: "Nedá sa byť v službe ľuďom bez toho, aby sme neboli v prvom rade služobníkmi Boha."

TK KBS: Castel Gandolfo 20. septembra (RV) - Nová evanjelizácia je výzvou pre všetkých veriacich pod vedením ich pastierov, zdôraznil Benedikt XVI. na stretnutí s biskupmi vymenovanými počas uplynulého roka, ktorí sa v Ríme zúčastnili na sympóziu organizovanom každoročne Kongregáciou pre biskupov. Medzi biskupmi bol aj bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

Zverejnené v Články

Milovaní spolumodlitebníci. Naše spoločenstvo Modlitby za kňazov sa už od jeho vzniku angažuje dvomi smermi. Jedným je podpora kňazov, rehoľníkov a nových duchovných povolaní a tým druhým je nová evanjelizácia.

Zverejnené v Články

15. máj 2011 – 4. veľkonočná nedeľa

Napomáhať duchovné povolania v miestnej cirkvi

Drahí bratia a sestry!

48. svetový deň modlitieb za duchovné povolania, ktorý sa slávi 15. mája 2011, na Štvrtú veľkonočnú nedeľu, nás pozýva uvažovať o téme: Napomáhať duchovné povolania v miestnej cirkvi.

Zverejnené v Médiá
Strana 1 z 2