pondelok, 31 marec 2014 10:45

p. Gabriel Koch: Kňaz - človek modlitby

Pozývame na najbližšie Otvorené stretnutie spoločenstva Modlitby za kňazov. V Národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne bude v piatok 11.apríla hosťom páter Gabriel Koch, CR. Tento resurrekcionista bude po svätej omši, ktorá začína o 18:00 hod., hovoriť na tému: Kňaz - človek modlitby. Chvály bude hrať kapela MZK band.

Zverejnené v Akcie

Spoločenstvo Modlitby za kňazov sa s don Ľubošom Stebnickým SDB stretlo na kurze Objav Krista, ktorý organizovali naši priatelia z Trnávky na konci roku 2012. Pri tomto kurze sme aj my mohli byť nápomocní.

Ponúkame svedectvo tohto kňaza saleziána:

Zverejnené v Svedectvá
pondelok, 29 apríl 2013 10:05

Modlime sa za dušu br. Milana Karasa

Včera v poludňajších hodinách náhle zomrel vo veku nedožitých 44 rokov brat Milan Karas, kapucín pôsobiaci v kláštore Pezinok. Sv. omša a rozlúčka s ním bude v pondelok 6.mája o 13:00 hodine v Kapucínskom kostole v Pezinku.

 

Zverejnené v Videá
utorok, 06 november 2012 16:15

Ako sa modlíš?

Zverejnené v Videá

V novom roku 2012 všetkým našim spolumodlitebníkom želáme veľa radosti a potrebných Božích milostí. Tešíme sa, že aj v tomto novom roku budú pokračovať „šaštínske stretnutia“.

Zverejnené v Akcie
nedeľa, 15 január 2012 00:04

MaCH 17. 12.2011 hosť J.Skalka

Milý brat, milá sestra!

Ako rýchlo ten čas letí... Už tu máme čo nevidieť koniec roka a tiež posledné tohtoročné otvorené stretnutie spoločenstva Modlitby za kňazov.

Zverejnené v Akcie