Spoločenstvo Modlitby za kňazov sa s don Ľubošom Stebnickým SDB stretlo na kurze Objav Krista, ktorý organizovali naši priatelia z Trnávky na konci roku 2012. Pri tomto kurze sme aj my mohli byť nápomocní.

Ponúkame svedectvo tohto kňaza saleziána:

Zverejnené v Svedectvá
štvrtok, 29 november 2012 11:37

Na Kňazskom dni o kurze Objav Krista

Kňazom Trnavskej arcidiecézy, ktorí sa včera 28. novembra stretli so svojim apoštolským administrátorom Mons. Jánom Oroschom na Kňazskom dni v Trnave, predstavili ich spolubratia kňazi Ondrej Chrvala a Mário Bosý evanjelizačné kurzy, ktoré môžu pomôcť k oživeniu a prehĺbeniu viery v ich farnostiach. Podrobne predstavili kurz Objav Krista, ktorý organizuje aj naše spoločenstvo Modlitby za kňazov, ale aj ďalšie štyri kurzy: Alfa, Život v duchu, H2O a kurz Filip. Prítomní si na záver Kňazského dňa mohli aj prakticky vyskúšať jedno z večerných stretnutí Alfa kurzu, čo pomohlo hlbšie pochopiť zmysel všetkých predstavených kurzov pre evanjelizáciu a určite pomohlo aj k peknému zážitku kňazského spoločenstva.

Zverejnené v Články
utorok, 25 december 2012 20:38

Kurz Objav Krista v Šaštíne od 13.1.2013

Spoločenstvo Modlitby za kňazov opäť ponúka pre všetkých záujemcov o objavovanie osoby Ježiša Krista evanjelizačný kurz Objav Krista.

Už od začiatku, teda od roku 2010, kedy sme začali organizovať tieto kurzy, bolo našou veľkou túžbou zorganizovať ho práve v Šaštíne pri národnej patrónke Slovenska Sedembolestnej Panne Márii. Tešíme sa že prišiel ten čas, keď vám ho môžeme ponúknuť práve na tomto milostivom mieste.

Zverejnené v Akcie
streda, 16 marec 2011 18:52

Objav Krista Štefanov 2010/11

Zverejnené v Videá
pondelok, 14 marec 2011 18:46

OBJAV KRISTA – Ako ďalej?

Kurz v Štefanove

Naše spoločenstvo Modlitby za kňazov by sa chcelo všetkým, ktorí sa aj v minulom roku modlili za naše aktivity a medzi nimi aj za kurz Objav Krista veľmi pekne poďakovať. Aj vďaka vašej pomoci sme 30.

Zverejnené v Médiá
streda, 10 november 2010 16:14

Kurz Objav Krista

Na začiatku septembra sa časť nášho spoločenstva zúčastnila seminára k evanjelizačnému kurzu Objav Krista. Kurz je sedem týždňov trvajúca evanjelizačná formácia pre všetky kategórie dospelých ľudí.

Zverejnené v Médiá