utorok, 04 október 2011 20:01

Modlitba chvál – sestra Eliška, prednáška

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V sobotu sme ako hosťa našich pravidelných chválových stretnutí v Šaštíne mali rehoľnú sestru Elišku Bielkovú spolu s ľuďmi, ktorí ju sprevádzali v speve a hudbe. Prinášame vám Eliškine slová, ktoré nám povedala v súvislosti s modlitbou chvál

. Prepis prednášky, ktorá zaznela na našom stretnutí sme prevzali z jej peknej webovej stránky eliska.webgarden.com Odporúčame ju aj tebe navštíviť.

Eliška:
Chcem sa vám všetkým poďakovať, že sme sa mohli prísť spolu s vami dnes modliť a za vaše srdečné prijatie. Dohodli sme sa, že by som mala niečo povedať o modlitbe chvál. Všetko čo budem hovoriť je skôr moje podelenie sa ako vnímam a chápem veci a tiež ako vidím ja situáciu v Cirkvi a v spoločenstvách.

Vychádzala by som z textu o Mojžišovi, ktorý po štyridsiatich dňoch zostupuje z vrchu Sinaj do tábora spolu s Jozuem. Ten mu na ceste späť hovorí či počuje spev v tábore Izraelitov. Mojžiš reaguje, že to nie je modlitba, ani bojový pokrik, ale že sa jedná len o spev. Mojžiš vidí duchovným zrakom, že Izrael síce spieva ale jeho srdce je inde. Takisto aj prorok Jeremiáš hovorí, že tento ľud si ma ctí iba perami, ale jeho srdce je ďaleko od mňa. Myslím si, že tu je jadro chvál. Chvála nie je hudba, nie sú to charizmatické dary, nie sú to pocity blaženosti. Toto sú len pomôcky alebo doplnky, ktoré môžu a nemusia byť. Často si z týchto prostriedkov však urobíme cieľ. Pozeráme na vonkajšok a podľa toho hodnotíme silu modlitby. Chvála je sama o sebe o Bohu nie o mojom prežívaní a uspokojení. Preto si myslím, že základom a jadrom chvál ale aj každej modlitby je srdce. Moje srdce. Často vnímam aj sama na sebe, že moje srdce sa sústreďuje na prejavy a gestá, ktoré nie sú vyjadrením môjho srdca. Sústreďujeme sa často na prostriedky, ktoré nám majú pomôcť stretnúť sa s Bohom a nie na Boha. Stred modlitby - z kadiaľ má vyvierať - je moje srdce. Lebo kde je tvoj poklad tam bude aj tvoje srdce. A ja moje srdce musím zamerať a odhaliť pred Bohom. Ochotné je moje srdce, ochotné je moje srdce, budem Ti spievať a hrať.

Teda:

  • Srdce - moje srdce (Úprimnosť a pravdivosť môjho momentálneho stavu)
  • Mojžiš odchádza zo Sinaja, kde bol sám s Bohom 40 dní
    Vec, ktorú ja považujem za podstatnú. Moje osobné stretnutie s Bohom. V mojej izbe za zatvorenými dverami. Veľakrát vnímam, že ľudia prídu na chvály a žijú z chvál. Celý ich duchovný život je postavený na hľadaní takýchto modlitieb. No po čase sú nespokojní a opúšťajú spoločenstvo a aj modlitbu. Spoločná modlitba musí byť postavená na ľuďoch, ktorí majú osobný vzťah s Bohom a budujú si ho. V tichu a samote. Mojžiš z tejto modlitby prichádza ako zmenený. Tvár mu žiari Božou prítomnosťou a Božím Duchom. Dokáže rozlišovať a pomenovať stav a postoje Izraelitov.
  • Mojžiš pri odchode z hory nesie zo sebou zákon
    To znamená, že naša modlitba tak osobná ako aj spoločná musí byť postavená na Božom slove. Dá sa chváliť určitý čas len tak, že sa nechám unášať hudbou, alebo vyprodukujem zo seba pár pekných viet, ale časom chvály prestanú byť o pocitoch a emóciách. Cieľom je chváliť Boha, nie moje uspokojenie či moja momentálna disponovanosť. A keď nebude môj duchovný život postavený na Božích prísľuboch a jeho slove, nebudem sa mať o čo v modlitbe oprieť lebo dnes sa mi nič nechce, dnes mám zlú náladu. Chvála, ktorá sa bude opierať o Božie slovo bude vždy zaznievať bez ohľadu na to, ako sa momentálne cítim.
  • Ďalšiu vec, ktorú by som chcela spomenúť je, že chvála je životný štýl.
    Nie je to hodinová záležitosť, keď sa stretneme v spoločenstve. Je to môj životný štýl. Je to obeta života. „Obetu chvály ti prinesiem Bože môj". Tak hovorí žalmista. Čo to znamená? Pavol hovorí, že máme zomrieť starému spôsobu myslenia a života a obliecť si nového človeka. A toto sa stáva na modlitbe. Nijaká zmena v našom spôsobe myslenia a konania nepríde bez modlitby. Matka Tereza to vyjadrila, že v opravdivej modlitbe sa človek mení. Mením sa? Aká je moja modlitba? Meníme sa ako spoločenstvo? Starý človek je egocentrický a pyšný. Zmena znamená v nezištnosti a vydanosti. Dôjsť do modlitby chvály znamená, že sa učím neriešiť seba, nesledovať svoje starosti a problémy. Je to postoj dôvery a slobody Božieho dieťaťa. Chválim Boha a moje srdce je pri Bohu, nie pri sebe a mojich starostiach. Chvála je nezištná modlitba. Chválim ho pre neho samého, pre to aký je. Som tu teraz len kvôli Nemu. Ak sa o toto budem snažiť pri modlitbe chvál začnem to prenášať aj na konkrétne situácie počas dňa. A tak mi chvála môže a má pomôcť aby celý môj život bol o Bohu a nie o mne. Má mi pomôcť stať sa slobodným človekom, ktorý bude plniť Otcov plán.
Čítať 9583 krát