Niekde som čítal, že čas adventu v liturgickom roku je ako nasávanie pohonnej hmoty, aby štvortaktný motor mohol dobre pracovať. Nasatá pohonná hmota sa potom iskrou vznieti a tento výbuch sa prenesie do piestov. Tie sa stlačia a ich následný výbuch sa prenesie na pohyb kolies. Výbuchom sú Vianoce a ten druhý, veľký hybný symbol je Veľká noc...

Zverejnené v Akcie

 

Naše spoločenstvo Modlitby za kňazov prispeje svojim programom na Národnej púti k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne-Strážach v piatok 14.9.2012 v čase od 19:00 do 21:30 hod.

Zverejnené v Akcie

Šaštínske otvorené stretnutia spoločenstva Modlitby za kňazov budú mať pokračovanie 11. mája 2012. Sv. omša v národnej bazilike začína o 18:00 hodine. Po omši sa presúvame v rámci komplexu baziliky do spoločenskej miestnosti komunity saleziánov, kde budeme chváliť Boha a priestor dostane májový hosť Mário Tomášik - vedúci Spoločenstva pri Dóme Sv. Martina. 

Zverejnené v Akcie

V novom roku 2012 všetkým našim spolumodlitebníkom želáme veľa radosti a potrebných Božích milostí. Tešíme sa, že aj v tomto novom roku budú pokračovať „šaštínske stretnutia“.

Zverejnené v Akcie
nedeľa, 15 január 2012 00:04

MaCH 17. 12.2011 hosť J.Skalka

Milý brat, milá sestra!

Ako rýchlo ten čas letí... Už tu máme čo nevidieť koniec roka a tiež posledné tohtoročné otvorené stretnutie spoločenstva Modlitby za kňazov.

Zverejnené v Akcie

V sobotu sme ako hosťa našich pravidelných chválových stretnutí v Šaštíne mali rehoľnú sestru Elišku Bielkovú spolu s ľuďmi, ktorí ju sprevádzali v speve a hudbe. Prinášame vám Eliškine slová, ktoré nám povedala v súvislosti s modlitbou chvál

Zverejnené v Prednášky