pondelok, 29 marec 2010 02:11

Mučeníctvo Benedikta XVI

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Primát nad Cirkvou, ktorý Kristus zveril do rúk Petra a jeho nástupcov nie je jednoducho len funkcia, len vysoká hodnosť, len poslanie viesť Boží ľud na ceste k Bohu. Je to niečo viac. Je to odovzdanie mučeníctva.

 Oznámil to sám Ježiš Kristus apoštolovi, ktorého si vybral za pastiera svojho stáda: Veru, veru hovorím ti, keď si bol mladý opásal si sa a šiel si kam si chcel; ale keď zostarneš iní ťa opášu a povedú kam nechceš. (Jn 21,18)

K tomuto presne došlo v Ríme, rukami cisára Nérona, na Vatikánskom vršku, kde Petra ukrižovali ako jeho Majstra. Na jeho žiadosť inak, pretože sa pokladal za nehodného zomrieť rovnakým spôsobom ako Mesiáš.

Ako veriaci katolíci vieme, že dnešným Petrom je Benedikt XVI.

Nepochybujeme o tom.

Kto ale si dnes obliekol rúcho Nérona?

Kto sa pasoval do jeho úlohy?

Kto rozdúchava oheň škandálu pohoršenia?

Sú to tí, ktorí by chceli umlčať pápeža, aby nehovoril o hodnotách, ktoré sú večné, nemenné, nenahraditeľné.

Svätý Otec neušiel pred vlkmi.

Neskryl sa pred nimi.

Nebojí sa ich.

Vie komu uveril a komu slúži a chce verne slúžiť.

Benedikt XVI., hlava Katolíckej cirkvi, viditeľný pred zrakom celého sveta, akoby v prvej línii, bez zveličovania ale aj kompromisov bráni ľudský život od počatia, odsudzuje zabíjanie nevinných detí potratmi a eutanáziou, hovorí jasne v čom spočíva prirodzené manželstvo medzi mužom a ženou.

Kto sú tí, čo by chceli umlčať pápeža?

Mocné hospodárske, farmaceutické a homosexuálne lobby, ktorým by najviac vyhovoval pápež, ktorý by bol slabý a mlčal; pápež, ktorý by bol tolerantný. Ide v skutočnosti v pravom slova zmysle o kriminálne organizácie, ktoré sa správajú cynicky, a všemožne sa usilujú vykresliť a opísať Benedikta XVI. ako prvého a najviac zodpovedného za všetky škandály sexuálneho zneužívania malých detí a mladistvých, ktoré kedy vyšli na povrch v dejinách Katolíckej cirkvi.

Je viac ako isté, že sa im nepodarí zničiť Cirkev.

Z Benedikta XVI. by novodobí Neroni chceli urobiť čiernu legendu.

Človeka, zodpovedného zato, že kryl kňazov, ktorí sa dopustili pedofílie. Nepriatelia Cirkvi totálne ignorujú skutočnosť, že kardinál Ratzinger nenesie nijaký podiel na zodpovednosti za udalosti, ktoré boli zverejnené po desaťročiach mlčania.

Sme v pôstnej dobe. Na prahu Veľkého týždňa.

Utrpenie a bolesť Benedikta XVI., jeho krížová cesta sa už začala.

Vidieť to aj na jeho tvári, ktorú nám sprostredkúva televízna obrazovka.

Nezabúdajme na na neho.

Modlíme sa za neho a zverme ho do ochrany Panny Márie.

Staňme sa pre neho Šimonom Cyrenejským.

Obetujme za neho naše bolesti a utrpenie.

V istom zmysle dnes sme svedkami takého útoku na Svätého Otca, Rímskeho biskupa, akým bol atentát na Jána Pavla II. v roku 1981.

Vtedy na neho atentátnik vystrelil olovené náboje.

Teraz na pápeža strieľajú tónmi papiera, slovami plnými lží a klamstva.

Zápas o Božie kráľovstvo, zápas medzi dobrom a zlom, zápas medzi diablom a Kristom – toho všetkého sme svedkami na úkor Petrovho nástupcu, ktorý sa volá Benedikt XVI. Jemu Kristus zveril kľúče od Božieho kráľovstva.

Človek, ktorý intelektuálne a svojou pokorou prevyšuje všetkých, potrebuje naše modlitby. Modlíme sa za neho i napriek tomu, že platí prísľub, v čo veríme, - slovám, ktoré Ježiš Kristus povedal Petrovi: Brány pekelné Cirkev nepremôžu!

Zdroj: F. Sočufka SJ (Lumen - 26. marec 2010)

Ďalšie informácie

Čítať 5906 krát