piatok, 25 september 2009 00:39

Modlitba k roku kňazov

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Pane Ježišu,

ty si chcel dať Cirkvi vo svätom Jánovi Márii Vianneyovi živý obraz teba a zosobnenie tvojej pastierskej lásky.

Pomôž nám, aby sme v jeho spoločnosti a vedení jeho príkladom dobre prežili tento Rok kňazov.

 

Daj, aby sme sa od svätého farára z Arsu naučili, ako nachádzať radosť z toho, že budeme dlho zotrvávať v adorácii pred Najsvätejšou sviatosťou; aké jednoduché je tvoje Božie slovo, ktoré nás každý deň vedie; s akou nežnosťou tvoja láska prijíma kajúcich hriešnikov; aké posilňujúce je dôveryplné oddanie sa tvojej Najsvätejšej Nepoškvrnenej Matke; aké je nevyhnutné ostražito bojovať proti zlu.

Pane Ježišu, daj, aby sa naši mladí podľa príkladu svätého arského farára naučili, aká potrebná, pokorná a slávna je kňazská služba, ktorú chceš zveriť tým, čo sa otvoria tvojmu volaniu.

Daj, aby sa v našich spoločenstvách, podobne ako kedysi v Arse, diali zázraky milosti, ktoré konáš, keď kňaz dokáže priniesť lásku do svojej farnosti.

Daj, aby láska našich pastierov živila a zapaľovala lásku všetkých veriacich, aby boli prijaté a uskutočnené všetky povolania a charizmy darované tvojím Svätým Duchom.

No predovšetkým, Pane Ježišu, daj nám zápal a pravdivosť srdca, aby sme sa všetci mohli obracať na tvojho nebeského Otca rovnakými slovami, aké používal svätý Ján Mária Vianney, keď sa modlieval:

Milujem ťa, Bože môj, a mojou jedinou túžbou je milovať ťa až do posledného dychu môjho života.

Milujem ťa, Bože môj, nekonečne hodný milovania, a radšej chcem zomrieť milujúc ťa, ako žiť čo i len okamih bez toho, aby som ťa miloval.

Milujem ťa, Pane, a prosím ťa len o jednu milosť, aby som ťa mohol milovať večne...

Bože môj, ak môj jazyk nemôže v každej chvíli povedať, že ťa milujem, chcem, aby ti to opakovalo moje srdce pri každom mojom dychu.

Milujem ťa, ó, môj božský Spasiteľ, pretože si bol za mňa ukrižovaný, a pretože mi umožňuješ, aby som bol za teba ukrižovaný tu na zemi.

Môj Bože, obdaruj ma milosťou, aby som zomrel s láskou k tebe a pritom cítil, že ťa milujem

Amen

Čítať 6273 krát