utorok, 04 august 2009 23:49

Začíname

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Máme veľkú radosť zo skutočnosti, že po krátkom čase príprav aj tebe môžeme predstaviť webovú stránku nášho spoločenstva Modlitby za kňazov. Patrónom spoločenstva MZK a zároveň aj všetkých kňazov je Ján Mária Vianney, preto sme spustenie stránky smerovali k 150. výročiu jeho úmrtia (4.8.2009).

O našom spoločenstve MZK, našich cieľoch, či službe sa môžeš dočítať v rubrikách, ktoré ti ponúkame. Chceme veriť, že slovo našich nie je celkom presné. Máme snahu a dúfame, že pri nej navždy zostaneme, správne rozlíšiť vôľu nášho dobrého Boha a kráčať po Jeho cestách. Teda nie našich.

Keď sme na konci roku 2008 začali hovoriť o založení spoločenstva Modlitby za kňazov, ani sme len netušili, že sv. Otec Benedikt XVI. onedlho vyhlási rok kňazov. To, že sa tak stalo nás veľmi potešilo a povzbudilo. Sme radi, že ideme „v línii sv. otca“, teda v „línii“ Ducha Svätého. :-)

Na našej stránke chceme dať priestor predovšetkým úmyslom, ktoré budeme dávať do našich modlitieb. Úmysly by sa mali týkať kňazov, zasvätených osôb, či nových povolaní do kňazskej služby. Iste sa aj ty často modlíš za konkrétneho kňaza, ale niekedy máš pocit, že by bolo lepšie, keby sa spolu s tebou modlili viacerí. A preto sme tu my, aby si v modlitbe za konkrétneho kňaza nebol sám. :-)

Ak si kňaz, rehoľník (rehoľníčka) a máš pocit, že si vyhorený, zranený, trpíš chorobou, si zviazaný nejakou závislosťou....atď., neboj sa napísať svoj problém anonymne a my sa budeme za teba modliť. Viac sa dočítaš v rubrike Úmysly modlitieb.

Ale môžeš sa modliť aj ty za nás. :-) Za naše spoločenstvo, za túto stránku. Aj my potrebujeme pomoc od nášho nebeského Ocka. Bez Jeho milostí by akákoľvek naša služba bola márna. Ďakujeme!

spoločenstvo Modlitby za kňazov

Čítať 5562 krát