nedeľa, 16 december 2012 20:09

Dekrét o menovaní farárov na určitý čas

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) vydala všeobecný dekrét o možnosti menovania farárov na určitý čas. Vyplýva z neho, že biskupi v jednotlivých diecézach budú môcť od 1. januára 2013 menovať farárov nielen na neobmedzený čas, ale aj na určitý čas - deväť rokov.

Cieľom dekrétu je "zabezpečiť pastoračnú starostlivosť pre veriacich v diecézach vo farnostiach čo najvhodnejším spôsobom, aby nikomu nechýbala starostlivosť pastiera, ktorým je vo farnosti farár farnosti".

Konferencia biskupov Slovenska schválila dekrét 27. októbra 2011. Kongregácia pre biskupov udelila recognitio 23. júla 2012. Dekrét (uverejňujeme ho nižšie) bol zverejnený na internetovej stránke KBS na základe promulgačného dekrétu z 5. decembra 2012. Z rozhodnutia 73. plenárneho zasadania KBS (6. - 8. novembra 2012) sa stáva účinným 1. januára 2013.


D E K R É T

o možnosti menovania farárov na určitý čas

 

V snahe zabezpečiť pastoračnú starostlivosť pre veriacich vo farnostiach čo najvhodnejším spôsobom, aby nikomu nechýbala starostlivosť pastiera, ktorým je vo farnosti farár farnosti;

berúc do úvahy skutočnosť, že počet kňazov, aktívnych v pastoračnej službe sa postupne znižuje;

vzhľadom na narastajúce potreby a z nich vyplývajúce zvyšujúce sa nároky na kňazov v úrade farára zo strany veriacich,

opierajúc sa o skúsenosti a požiadavky diecéznych biskupov

arcibiskupi a biskupi, zhromaždení v Konferencii biskupom Slovenska sme dňa 27. októbra 2011 rozhodli a stanovujeme, na základe predpisu kánona 522 KKP, že je odôvodnené, aby jednotliví biskupi v medziach svojej kompetencie menovali farárov nielen na neobmedzený čas, ale aj na určitý čas – deväť rokov.

Dané v Bratislave, 19. januára 2012.

       

Mons. Stanislav Zvolenský

bratislavský arcibiskup – metropolita

predseda Konferencie biskupov Slovenska

 

ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.

výkonný sekretár KBS

notár ad casum

 

zdroj: TK KBS

 

 

Čítať 6126 krát

Súvisiace položky (podľe značky)