piatok, 21 september 2012 09:21

Mons. Jozef Haľko na stretnutí so Sv. Otcom

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Benedikt XVI.: "Nedá sa byť v službe ľuďom bez toho, aby sme neboli v prvom rade služobníkmi Boha."

TK KBS: Castel Gandolfo 20. septembra (RV) - Nová evanjelizácia je výzvou pre všetkých veriacich pod vedením ich pastierov, zdôraznil Benedikt XVI. na stretnutí s biskupmi vymenovanými počas uplynulého roka, ktorí sa v Ríme zúčastnili na sympóziu organizovanom každoročne Kongregáciou pre biskupov. Medzi biskupmi bol aj bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

V Castel Gandolfe Svätý Otec poukázal aj na nevyhnutnosť byť pri ohlasovaní evanjelia jeho vierohodnými svedkami. Biskupi sú podľa slov pápeža služobníkmi Boha a ľudí. Vyzval ich, aby boli odvážni v pozývaní ku stretnutiu s Kristom a ponúkali solídne základy viery. Biskup ako „prvý svedok viery“ musí na tejto ceste doprevádzať svojich veriacich a to najmä tým, že „ponúkne svoj príklad života, ktorý je v dôvere zverený Bohu“: „Nedá sa byť v službe ľuďom bez toho, aby sme neboli v prvom rade služobníkmi Boha. Vaše osobné úsilie o svätosť nech vás vedie ku každodennému asimilovaniu Božieho slova v modlitbe a živeniu sa Eucharistiou, aby ste v tomto pokrme čerpali životnú miazgu pre službu. Činorodá láska nech vás pobáda, aby ste boli blízko vašim kňazom skrze takú otcovskú lásku, ktorá dokáže podržať, povzbudiť, odpustiť. Oni sú vašimi prvými spolupracovníkmi, ktorí prinášajú Boha ľuďom a ľudí Bohu. Rovnako láska Dobrého Pastiera vás urobí pozornými voči chudobným a trpiacim, ktorí potrebujú vaše pochopenie a útechu, ako aj voči tým, ktorí stratili orientáciu a zmysel života. Buďte osobitne nablízku rodinám: rodičom, pomáhajte im byť prvými vychovávateľmi ich detí vo viere; deťom a mladým, aby dokázali budovať svoj život na pevnom základe priateľstva s Kristom. Majte osobitnú starosť o seminaristov, postarajte sa, aby boli formovaní ľudsky, duchovne, teologicky a pastoračne, aby farnosti mohli mať pastierov zrelých a radostných, istých vodcov vo viere.”

Obrátiac pozornosť na nadchádzajúcu synodu o novej evanjelizácii Svätý Otec poznamenal: „Vaša prvoradá starosť nech je starosť o podporovanie a udržiavanie «presvedčivejšieho cirkevného zaangažovania sa do novej evanjelizácie, aby bola nanovo objavená radosť z viery a aby sa prinavrátil entuziazmus pre ohlasovanie viery» (Porta fidei,7). V tomto zmysle ste volaní, aby ste napomáhali a udržiavali jednotu a spoluprácu jednotlivých zložiek vo svojej diecéze. Evanjelizácia nie je dielom nejakých špecialistov, ale celého Božieho ľudu, pod vedením pastierov. Každý veriaci v cirkevnom spoločenstve sa musí cítiť zodpovedný za ohlasovanie evanjelia a za to, aby bol jeho svedkom.“

Čítať 6132 krát