piatok, 14 september 2012 13:54

O pôstnej reťazi za kňazov s o. Jánom Dudom

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Bratislava 5. septembra (TK KBS) - Za všetkých kňazov na Slovensku je venovaná 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb, ktorá sa začne na sviatok Sedembolestnej Panny Márie (15. septembra). Vyvrcholí 24. októbra 2012. Pôstna reťaz je s požehnaním košického arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera, košického pomocného biskupa Mons. Stanislava Stolárika a spišského biskupa Mons. Štefana Sečku a zastrešuje ju Spolok adorujúcich kňazov.

TK KBS prináša rozhovor s jedným zo zakladateľov Spolku Jánom Dudom.

Od 15. septembra tohto roku začína iniciatíva „Reťaz pôstu“, ktorý podporil aj Spolok adorujúcich kňazov.
"Iniciatíva „Reťaz pôstu“ vznikla primárne v Košickej arcidiecéze a uskutočnila sa už aj v roku 2011. Keďže túto iniciatívu podporili otec arcibiskup Bober i otec biskup Sečka, rozhodli sme sa k tejto iniciatíve pristúpiť a zastrešiť ju."

To znamená, že členovia Spolku adorujúcich kňazov sa zapoja automaticky do tejto iniciatívy?
"Osobne som presvedčený, že je dobré ak sa veriaci za posvätenie kňazov modlia, že si to teda zaslúži aj podporu. Zapojiť sa do pôstnej reťaze aspoň jedným dňom pôstu je zvládnuteľné pre každého kňaza i angažovaného veriaceho laika, pokiaľ mu v tom nebránia zdravotné ťažkosti. Na druhej strane, účasť na iniciatíve nie je pod hriechom a konkrétnych členov nijak nepresviedčame, že do iniciatívy sa musia zapojiť. Je to na zvážení každého jednotlivca."

Čo od tejto iniciatívy očakávate?
"Myslím, že to môže byť dobrá príprava na prežívanie Roka viery, ktorý vyhlásil apoštolským listom Porta fidei Svätý Otec Benedikt XVI., a ktorý začne 11. októbra tohto roku. Naša iniciatíva totiž bude trvať až do 24. októbra. Modlitba za posväcovanie kňazov určite k Roku viery patrí. Neviem si totiž predstaviť pastoračnú činnosť kňaza bez Božieho daru viery. Viera kňaza pozitívne vplýva aj na vieru veriacich."

A čo je obsahom tejto iniciatívy?
"Za základ tejto iniciatívy bol vzatý cirkevný príkaz o pôste, ktorý prežívame na Popolcovú stredu a Veľký piatok. To znamená, že iba raz za deň sa dosýta najesť a okrem toho ešte dvakrát niečo zjesť. A zdržať sa mäsitého pokrmu. Do iniciatívy sa zapojil každý, kto tento pôst zachoval aspoň jeden deň v rámci časovej lehoty 40 dní počnúc od 15. septembra a končiac 24. októbra. Tí, ktorí sa zo zdravotných dôvodov alebo z dôvodu vykonávania ťažkej práce nemôžu takto postiť, môže si zvoliť pre seba akceptovateľný pôst, napr. zrieknuť sa istý čas pozerania televízie, fajčenia alebo niečoho iného."

Azda je dôležitý aj úmysel?
"Isteže. Modlitby a pôst treba obetovať za kňazov, za ich posvätenie, aby ostali verní svojmu kňazskému povolaniu, aby neklesala ich viera. A treba sa modliť aj za nové kňazské povolania."

Čítať 6497 krát