pondelok, 18 jún 2012 10:49

Košickí kňazi darovali krv

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Stáva sa už pomaly tradíciou, že pred programom kňazského dňa sa kňazi Košickej eparchie stávajú darcami krvi. Aj tentokrát prišla pojazdná transfúzna jednotka do priestorov biskupskej rezidencie v Košiciach, kde vyše tridsať kňazov odovzdalo drahocennú tekutinu zo svojho tela pre potreby blížnych.

Za príkladnú aktivitu kňazom poďakovala MUDr. A. Slivková. Po modlitbe tretieho času sa k svojim kňazom prihovoril vladyka Milan, košický eparcha, ktorý označil chápanie právd viery za dôležitejšie ako ich strohé poznanie. „Evanjelium berieme ako peknú zbožnú teóriu, ale ju už nežijeme...“ Kňazov vyzval k väčšej vzájomnej jednote a praktickej láske ako svedectve, ktoré ešte má moc osloviť dnešný svet. V prednáške na tému novej evanjelizácie riaditeľ BÚ Marko Rozkoš analyzoval kultúrnu klímu dnešného posmoderného človeka. Poslucháčov previedol hlavnými filozofickými prúdmi v dejinách ako sú realizmus, racionalizmus a pozitivizmus a svoju prednášku zavŕšil poukázaním na fenomén postmodernizmus. Do tejto klímy je Cirkev poslaná ohlasovať Krista a meniť ju v zmysle prirodzených i Božích zákonov. V druhej prednáške biblista Róbert Jáger na príklade vybraných biblických príbehoch abstrahoval metódy evanjelizácie u Ježiša Krista i u sv. Pavla. Téma stretnutia bola ladená s blížiacou sa Biskupskou synodou o novej evanjelizácii a priniesla i v diskusii nové inšpirácie pre kňazov eparchie. Praktické informácie o letných aktivitách a modlitba ukončili toto obohacujúce stretnutie v nádeji, že evanjeliová zvesť sa bude šíriť s novým zápalom.

zdroj: www.grkatke.sk

 

autor: Michal Hospodár (22.5.2012)

 

Čítať 5889 krát

Súvisiace položky (podľe značky)