streda, 09 máj 2012 09:01

Vatikán listom vyzval kňazov k svätosti

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Pred niekoľkými dňami vatikánska Kongregácia pre klérus zverejnila list adresovaný kňazom celého sveta. Vyzvala ich, aby boli svätí.

Osemstranový list datovaný 26. marca podpísal prefekt kongregácie, kardinál Mauro Piacenza a jej sekretár arcibiskup Celso Morga Iruzubieta. Text bol napísaný pri príležitosti blížiaceho sa sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorý tohto roku pripadá na 15. jún. Počas neho sa cirkev modlí za posvätenie kňazstva. Kontext listu je zároveň situovaný do atmosféry nadchádzajúceho Roku viery, ktorý so začiatkom 12. októbra 2012 ohlásil Benedikt XVI. apoštolským listom Porta fidei ešte vlani.

„Toto je náš úžasný osud: nemôžeme byť svätými bez toho, aby sme pracovali na svätosti našich bratov a nemôžeme pracovať na svätosti našich bratov, kým sami ako prví nepracujeme a nepokračujeme v úsilí o našu vlastnú svätosť,“ píše sa v liste. Jeho autori zároveň vyzývajú kňazov, aby si uvedomovali svoju každodennú úlohu a službu, ktorou je svedčiť uprostred ľudí o láske Najsvätejšej Trojice.

List obsahuje aj niekoľko pozoruhodných dodatkov. Prvým je zoznam „súradníc“ čítaní textov z Biblie, dokumentov Učiteľského úradu cirkvi, patristickej literatúry a spisov svätých, zahŕňajúci napríklad diela sv. Gregora Veľkého, sv. Terézie Benedikty z Kríža či sv. Terézie z Lisieux. Druhým dodatkom je modlitba za cirkev a kňazov od sv. Faustíny Kowalskej. Tretia časť má názov Spytovanie svedomia pre kňazov. V dvadsaťbodovom „zrkadielku“ môžu klerici rozjímať nad otázkami, ako napr. Beriem vážne svätosť vo svojom kňazstve?, Slávim sväté tajomstvá omše v zhode s rítom a rubrikami ustanovenými cirkvou?, Som si vedomý toho, že konám in persona Christi Capitis?, Žiadam Boha o to, aby mi daroval cnosť pokory? alebo Modlím sa často za Svätého otca?

Najnovší počin Kongregácie pre klérus nie je úplnou novinkou. Blahoslavený Ján Pavol II. počas celého svojho pontifikátu písal kňazom listy na Zelený štvrtok. Benedikt XVI. sa v tejto tradícii rozhodol nepokračovať, namiesto toho však na roky 2009 - 2010 vyhlásil tematický Rok kňazov. Kongregácia pre klérus pri príležitosti sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vydala tiež niekoľko listov, ktoré boli adresované predovšetkým kňazom.

Zdroj: www.svetkrestanstva.sk, Marián Sekerák

Čítať 6189 krát