sobota, 14 január 2012 23:45

Modlitbovo chválové stretnutia v Šaštíne

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Milovaní spolumodlitebníci za kňazov, ale aj všetci ostatní!

Už dlhšiu dobu sme mali v našom spoločenstve túžbu vyjsť z našich príbytkov, v ktorých sa pravidelne každý druhý štvrtok stretávame na modlitbách za kňazov,

rehoľníkov, resp. za nové povolania a šíriť tieto modlitby verejne aj medzi ďalšími ľuďmi otvorenými pre túto službu.

Ak sledujete túto našu webovú stránku, tak viete, že hneď od jej spustenia, teda od 150. výročia úmrtia Jána Máriu Vianeyho, dávame priestor aj pre vaše úmysly. Sme radi, že sa viacerí spolu s nami za ne modlíte a že tým zároveň vytvárame jedno veľké (aj keď neviditeľné) spoločenstvo modliacich sa za kňazov.

Po tejto prvej snahe šíriť modlitby za kňazov cez internet, prichádzame s ďalšou aktivitou. V našom malom spoločenstve Modlitby za kňazov sme cítili Božiu vôľu organizovať modlitbovo chválové stretnutia pre ľudí z blízkeho ale aj vzdialenejšieho okolia šaštínskej baziliky.

S radosťou vám preto oznamujeme, že od nového liturgického roku začíname s otvorenými chválovými a modlitbovými stretnutiami, ktoré sa budú konať každú druhú sobotu v mesiaci v priestoroch šaštínskeho Gymnázia Jána Bosca, konkrétne v jeho divadelnej sále.

Začíname 12. decembra 2009 o 18:00 hod. svätou omšou v Národnej bazilike sedembolestnej Panny Márie a hneď po nej sa presúvame do spomínanej miestnosti gymnázia (divadelná sála).

Pozývame všetkých, ktorí chcú chváliť Boha za všetko dobro, ktorí chcú milovanému Ockovi ďakovať za všetky zasvätené osoby a zároveň im vyprosovať hojnosť božích milostí.

(Na tejto stránke bude vždy dopredu uverejnený dátum a čas ďalšieho stretnutia.)

Čítať 4487 krát