pondelok, 24 október 2011 20:03

Pôstna reťaz za kňazov - poďakovanie

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Milé mamy a priatelia, 17. októbra sa skončila 40-denná nepretržitá reťaz pôstu a modlitieb za kňazov na Slovensku. Vyjadrujeme svoje nadšenie - ako Pán požehnával túto akciu.

Zapájali sa celé farnosti zo Slovenska, mnohé rehoľné spoločenstvá, Inštitút rodiny, Arcidiecézna charita, kluby dôchodcov, ako aj rôzne hnutia a ich členovia. Do pôstu a modlitieb sa zapájali aj gréckokatolíci. Na našu adresu prichádzali stovky mailov, ale aj listy z farností, kde veriaci vyjadrovali svoju túžbu obetovať sa za kňazov a zapájali sa do tejto reťaze..

Tešíme sa, že sme mohli byť svedkami takého veľkého prebudenia celého Slovenska vo viere. Pôstna reťaz spustila lavínu modlitieb a obiet. Na celom Slovensku boli odslúžené mnohé sväté omše za kňazov.

Začiatok pôstnej reťaze bol posilnený aj 40-hodinovou nepretržitou adoráciou podľa vzoru sv. Filipa Neriho (tzv. Quarantore), ktorú za všetkých kňazov zorganizovali kňazi v Senci. Na adoráciu prichádzali mnohí veriaci aj z okolia a takto sa spájali v modlitbách za kňazov. Vo viacerých farnostiach boli adorácie za kňazov. Niektoré farnosti sa celých 40 dní modlili svätý ruženec v kostole za kňazov. V jednej farnosti sa celých 40 dní modlili za kňazov každý večer litánie k predrahej krvi Krista Pána.

Nasadenie veriacich ukazuje, že na kňazoch nám veľmi záleží a sme im vďační za ich službu. Chceme byť pre nich aj naďalej oporou v našich modlitbách a obetách.

"Prv než budú volať, ja im odpoviem, ešte len budú vravieť a ja ich vyslyším." Iz 65, 24

Radostnou správou je aj to, že reťaz pôstu sa rozšírila aj za hranice Slovenska - do Čiech, Maďarska, Rakúska, Nemecka a dokonca do Číny. Veriaci z týchto krajín sa spolu s nami obetovali a postili za kňazov! V Čechách sa rozhodli zorganizovať 40-dňovú reťaz pôstu a modlitieb za kňazov, ktorá nadviaže na tú našu, aby modlitby a obety za kňazov pokračovali ďalej.

Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do tejto reťaze akýmkoľvek spôsobom. Veríme, že ovocie spoločných modlitieb a pôstov bude požehnaním pre nás všetkých.

"Opojím dušu kňazov hojnosťou a môj ľud sa nasýti mojimi darmi" - hovorí Pán. Jer 31, 14

Za všetkých kňazov, ktorí ďakovali, s láskou mamy Soňa a Jana

Ďalšie informácie

Čítať 6303 krát