pondelok, 14 marec 2011 18:46

OBJAV KRISTA – Ako ďalej?

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Kurz v Štefanove

Naše spoločenstvo Modlitby za kňazov by sa chcelo všetkým, ktorí sa aj v minulom roku modlili za naše aktivity a medzi nimi aj za kurz Objav Krista veľmi pekne poďakovať. Aj vďaka vašej pomoci sme 30.

januára úspešne ukončili tento evanjelizačný kurz vo farnosti Štefanov. Už skôr sme vás informovali, že sme sa v septembri minulého roku zúčastnili tréningového seminára ku kurzu Objav Krista, ktorí pripravili bratia Redemptoristi. Tu sme dostali veľa dobrých rád, skúseností, ale aj materiálov, ako tento kurz organizovať. A bolo len otázkou času, kedy ho zorganizujeme. Príležitosť sa vyskytla zakrátko. V novembri sa v obci Štefanov konali ľudové misie rehole bratov Verbistov. A to bola dobrá príležitosť ponúknuť miestnemu pánovi farárovi pomoc pri ohlasovaní živého Ježiša Krista a pokračovať v tom, čo misionári začali počas misií. Vďaka pomoci miestneho pána farára o. Mariána, šaštínskych bratov Saleziánov, ďalšieho štedrého sponzora, ale aj nasadenia všetkých členov spoločenstva MZK sme mohli na záver kurzu konštatovať, že splnil účel. Vo farnosti Štefanov vzniklo nové spoločenstvo veriacich, ktorí sa chcú stretávať a zažívať Božiu prítomnosť vo svojich životoch.

A aké boli reakcie účastníkov po skončení kurzu? Tu je niekoľko z nich:

 • Zásah Ducha Svätého.
 • Bolo to pre mňa obohatením.
 • Zažil som jednu výnimočnú vec, za ktorú som veľmi rád, pretože som sa priblížil k Bohu.
 • Spoznal som nové pravdy a najmä duchovná obnova mi veľmi pomohla. Bol to silný zážitok, ktorý ma duchovne posilnil.
 • Pochopila som niektoré nedostatky v mojom kresťanskom živote a zbadala som aj zmenu v týchto veciach.
 • Zmenilo sa to, že dnes je u mňa deň bez modlitby ako rozprávka O Červenej čiapočke bez Červenej čiapočky J. Doteraz bola u mňa modlitba len občas...
 • Veľa vecí, ktoré som chcel dokázať a urobiť som konečne dokázal vďaka sile Božej. Bude mi chýbať táto energia, ktorú som dostával cez tieto stretnutia, ktoré ma poháňali ku predu.
 • Pri duchovnej obnove som pocítil takú vnútornú milosť, pokoj, ktorý som cítil aj nasledujúci týždeň. Bolo to niečo super a som rád, že som to mohol zažiť.
 • To, že som naozaj spoznala a objavila Krista.
 • Áno, priblížila som sa viac k Bohu. Niektoré veci vnímam inak.
 • Začal som viac komunikovať s Bohom, lepšie sa sústrediť na prežitie svätej omše.

Kurz sa rýchlo šíri
Po septembrovom seminári v Aule Bratislavskej Bohosloveckej fakulty sa kurzy veľmi rýchlo začali šíriť aj inde. Organizovali ich už aj ďalšie spoločenstvá na rôznych miestach Slovenska. Redemptoristi sa preto rozhodli ponúknuť ďalší tréningový seminár o kurze Objav Krista. Nielen v Štefanove, ale možno aj v iných farnostiach si kňazi kladú otázky, ako pokračovať po misiách. Ako ďalej rásť? Čo by sa dalo ponúknuť ľuďom, ktorí uverili a chcú niekam patriť? Kde by sa mohli zapojiť veriaci, ktorí sa práve teraz obrátili a túžia po niečom viac? Objav Krista je jednou z odpovedí na tieto otázky. Evanjelizačný kurz Objav Krista, ktorý ponúka aj naše spoločenstvo sa veľmi rýchlo šíri tam kde vznikol, teda v Spojených štátoch amerických v ich katolíckych farnostiach. Je prejavom úsilia konkrétne odpovedať na výzvu k novej evanjelizácii, ku ktorej nás všetkých rázne vyzýval pápež Ján Pavol II. a neustále vyzýva aj Benedikt XVI.

Dave Nodar
Seminár rozvinul Dave Nodar, zakladateľ ChristLife (Kristov život). ChristLife je katolíckou evanjelizačnou organizáciou, ktorá chce byť konkrétnou odpoveďou na povolanie Krista i jeho Cirkvi: „Choďte teda, učte všetky národy.“ Kardinál William Keeler v roku 1995 uznal ChristLife za apoštolát Baltimorskej arcidiecézy.

Druhý tréningový seminár v Bratislave
V aule bohosloveckej fakulty v Bratislave na Kapitulskej ulici sa seminár pre vedúcich uskutoční 27.- 28. mája 2011. Bude trvať necelé dva dni. Tam sa animátori a duchovní môžu dozvedieť, ako takýto 7-týždňový kurz v praxi vyzerá a ako by ho mohli doma uskutočniť. Na seminári budú k dispozícii dabované DVD-čka so všetkými príhovormi, ktoré odznievajú počas siedmich týždňov kurzu, a tiež iné užitočné materiály. To všetko chce byť praktickým nástrojom, ktorý si účastníci konferencie budú môcť kúpiť za prijateľnú cenu. Kľúč k vedeniu evanjelizačného kurzu Objav Krista dostanú aj animátori, lídri, bohoslovci, katechéti a duchovní, ktorí sa zúčastnia seminára o tom, ako prakticky takýto kurz viesť vo farnosti, na internáte alebo v škole. Je to kurz o podstatných pravdách viery. Sú tam témy ako O čom je vlastne život? Prečo je Ježiš dôležitý? Naozaj ma Boh má rád? Kto potrebuje Spasiteľa?

O čo ide?
Objav Krista je sedemtýždňový kurz, na ktorí sa často zídu ľudia, ktorí sú na rôznych stupňoch viery. Stretnutia sa odohrávajú v priateľskom prostredí. Tu ľudia môžu hľadať odpovede na otázku, aký význam má dnes Ježiš pre ich život. Kňaz Erik Arnold, ktorý je jedným z vedúcich tohto kurzu v USA, povedal, že neexistuje žiadny čarovný prútik alebo zázračný program, ktorý by všetko urobil namiesto nás, ale pre tých, ktorým nestačia len informácie a chcú spraviť ďalší krok smerom k vnútornej premene, by mohol byť tento kurz veľmi užitočný. Účastníci na kurze počúvajú dynamické prednášky, sledujú multimediálne prezentácie, zapájajú sa do diskusií v skupinkách a hľadajú odpovede na základné otázky. Dá sa teda povedať, že kurz Objav Krista ako nástroj novej evanjelizácie je predkatechetickým, evanjelizačným programom, ktorý pasívnym a formálnym katolíkom ponúka možnosť preniknúť do základov evanjelia a v prostredí priateľského spoločenstva zažiť obrátenie. Týmto kurzom sa však „život nekončí“. Dave Nodar už pripravil ďalšie dva kurzy, ktoré logicky na tento prvý nasledujú. Majú názvy Nasleduj Krista a Odovzdaj Krista. Prvý hovorí o tom, ako žiť s Kristom, druhý o tom, ako môžeme iným ľuďom hovoriť a svedčiť o Kristovi.

Ako kurz Objav Krista vyzerá?
Kurz pozostáva zo siedmich večerov a jednodňovej duchovnej obnovy. Každé večerné stretnutie sa začína večerou a pokračuje krátkou prednáškou (s prestávkou na občerstvenie) a diskusiou v skupinkách.

Môžu sa kurzu vo farnosti alebo internáte zúčastniť aj nekatolíci?
Áno, pôvodným cieľom je, aby bolo stretnutie s Kristom prostredníctvom základného ohlasovania evanjelia umožnené všetkým ľuďom. Hoci ide o katolícke prostredie a prednášajúci sú verní presvedčení katolíci, väčšina prednášok je založená na prvkoch spoločných pre všetky hlavné kresťanské denominácie.

Prídeš? Príď!
Ak by ste mali záujem prihlásiť sa na tento tréningový seminár o tom ako zorganizovať kurz alebo by ste chceli ešte podrobnejšie informácie, kontaktujte misijné spoločenstvo Calvary pri redemptoristoch. Tel: 0904 738 007 a e-mail objavkrista(zavinač)calvary.sk. Ďalšie info. na www.objavkrista.sk

Ak máš záujem byť účastníkom samotného kurzu, teda nie tréningového seminára, na týchto kontaktoch ti tiež poradia kde sa v súčasnosti na Slovensku tieto kurzy konajú. Ak si zo Šaštínskeho dekanátu na Záhorí môžeš kontaktovať priamo naše spoločenstvo Modlitby za kňazov +421 948 166 068 a e-mail samuel(zavinač)mzk.sk.
Najbližší kurz ale organizujeme mimo šaštínskeho dekanátu v spolupráci so spol. Lachaj Roi v Hlohovci od 8.mája 2011.

Ďalšie informácie

Čítať 6160 krát