nedeľa, 25 apríl 2010 02:21

Oči Kňaza

Už mnoho ráz som pristupoval k sviatosti Eucharistie na omši. Každý to poznáte, ako sa pomalým krokom s bázňou i radosťou blížite ku kňazovi, ktorý vám podáva Hostiu, zosobnenie Kristovho tela a krvi.

Zverejnené v Médiá

Vzácny charizmatický kňaz Mons. František Žák 29. marca 2009 oslávil deväťdesiatku, krátko na to nás opustil. Prežil rôzne politické režimy, v každom z nich bol hrdinom. Privádzal duše bližšie k Bohu.

Zverejnené v Médiá
Strana 2 z 2