nedeľa, 15 január 2012 00:03

MaCH 19.11.2011 o.Janko Buc

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Milovaní,
o 9 dní budeme mať v Šaštíne opäť stretnutie. Verím, že každému z nás tieto stretnutia dávajú veľa. Najmä veľa Božej lásky, ale aj nové poznanie. Je úžasné, že si nás takto náš nebeský Ocko vedie a že nás aj pozýva do služby.

Chváľme Boha že môžeme pracovať v Jeho vinici. Prišlo mi na myseľ toto podobenstvo:

Talenty

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: Istý človek sa chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: „Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.“ Jeho pán mu povedal: „Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.“ Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: „Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva.“ Jeho pán mu povedal: „Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.“ Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: „Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.“ Jeho pán mu povedal: „Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“

Už nejaký čas sa v spoločenstve rozprávame o talentoch. O tom, že ich máme spoznávať. Máme sa pýtať na cestu, ktorú nám Boh pripravil pre náš život a na nej tie talenty používať. Dúfam, že skúmate svoje vnútro a objavujete talenty. A tí, ktorí ste ich už objavili, že ich aj rozvíjate. Na prospech Boha. V prospech Božej veci. Nech nám v tom všetkým v spoločenstve Ocko pomáha...
Mám ešte jednu vec. Ona s tým úzko súvisí.

Oslov dvoch ľudí

Ježiš povedal: "Choďte a ohlasujte... radostnú zvesť." Inými slovami - evanjelizujte. Šaštínske mesačné stretnutia sú jednou z možností ako to robiť.
Chcem vás milovaní teraz vyzvať k tomu, aby ste oslovili aspoň 2 ľudí v najbližších dňoch s pozvánkou na stretnutie 19.novembra. Predtým, ale, ako ich oslovíte sa za nich a za ten čas "oslovenia" pomodlite. Ak z tých 2 ľudí kladne zareaguje aspoň 1 bude nás v Božej prítomnosti v Šaštíne oveľa viac. A Boh nám naše úsilie mnohonásobne vráti. Nenechávajme si ten Poklad iba pre seba, potrebujú ho mnohí. Pýtajte sa v modlitbe koho máte osloviť. Kto to potrebuje. Možno zistíte, že to nie je váš sused, ktorého ste pozvali už 5x, ale že je to bezdomovec vo vašej dedine, alebo vdovec, či mladí, ktorí idú radšej na pivo, lebo sa nudia a nevedia kam by inde šli. Forma ich pozvania musí byť samozrejme im zrozumiteľná. Modlitba k Duchu Svätému nám aj v tomto pomôže. Mojžiš tiež nevedel rozprávať a Boh to poriešil. Nebojme sa.

o. Janko Buc

Hosťom nášho stretnutia, ktoré začína o 17:00 hodine v divadelnej sále šaštínskho Gymnázia J.Bosca bude obľúbený kazateľ, kňaz Ján Buc, v súčasnosti riaditeľ TV Lux.
O 19.00 hodine stretnutie vyvrcholí svätou omšou v Národnej bazilike.
Boh vás žehnaj!

Samo Brečka

Čítať 3637 krát